Adventní hra 2021

Milí členové,
stejně jako v loňském roce pro Vás máme připravenou Adventní hru. Bude probíhat od 1. do 24. prosince.

Zde je k dispozici křížovka, kterou budete potřebovat po celou dobu hry: http://www.slechticishm.cz/wp-content/uploads/2021/11/advent21_krizovka.pdf

Vyluštěním křížovky se dozvíte, kde od nás naleznete vánoční dárek. Bude si ho možno vyzvednout na místě v okolí Tutlek, které vyluštíte, od 24. prosince do 2. ledna. Pokud budete mít křížovku vyluštěnou dříve, nechoďte tam, nic tam nebude.

Jak ale křížovku vyluštit? Každý den od 1. do 24. prosince přibyde na klubových webových stránkách v Diskuzi v sekci Různé jeden úkol/otázka na daný den. Jeho řešení vyplňte do křížovky. Zadání úkolů se bude na stránkách objevovat přibližně ve 23 hod., když chodím spát. Pokud se některý den na stránky nepodíváte a zadání nestihnete, nic se neděje. Zadání z předchozích dnů budou v diskuzi zůstávat. Pokud se Vám nějaký úkol nepodaří vyřešit, také to ničemu nevadí. Při pár chybějících slovech bude určitě možné tajenku uhodnout.

Přeji hodně štěstí při hře

Dan