Kdo jsme, čím se zabýváme

Jsme jedním z klubů (pobočný spolek) Salesiánského hnutí mládeže - zapsaného spolku.

Činnost našeho klubu je zaměřena na děti školního věku - 2. - 6. tř. ZŠ. V případě, že dítě navštěvovalo oddíl na 1.st. ZŠ., a jeho zájem trvá (je aktivní), může pokračovat i nadále jako starší - 2. stupeň ZŠ. V případě skutečně velkého zájmu staršího dítěte (nečlena) je možná osobní domluva.

Rozhodli jsme se dát „dění“ v klubu středověkého ducha, čerpat z období gotiky.

Který z chlapců by se nechtěl stát rytířem a děvče krásnou princeznou – dvorní dámou? Rytířství zdaleka není jen záležitostí středověku. K tomu vnějšímu  patří i jisté  morální zásady. Záměrem veškerého snažení a činnosti je být dobrým člověkem, (rytířem, dvorní dámou) v dnešní době. Pozornost, statečnost, nezištná pomoc druhým, pravda, poctivost, ohleduplnost, pokora, pracovitost, rozvážnost, harmonie ducha i těla, popř.víra v Boha – to patří k rytíři i dvorní dámě.

Náplní je dále dětem přijatelná forma dvorní etikety (správné chování), dějepravy (trochu historie Českého státu), život v divočině (znalosti o přírodě), základy rytířských dovedností např. šerm, lukostřelba, tanec, dále táborničení, práce se dřevem, kůží, ruční práce (šití, vyšívání, paličkování …), vaření, výroba rytířských atributů a oděvů.

Schůzky probíhají jednou týdně a to v pátek od 15,30 do 17,45. hod. v klubovně SHM. Příchod je možný už od 15,15 v návaznosti na autobusové přípoje.

Cca jednou za 2 měsíce  pořádáme jednodenní popř. i víkendové výpravy. O letních prázdninách cca týdenní pobyt , tzv. „tažení“ - chaloupku. U příležitosti svátku sv. Václava pořádáme turnaj.